Kontakt Nasza OSP Strażacy Aktualności Centrum Album

Lenarty

Linki

Projekt „Strażacka inicjatywa”


Zakończenie realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu "Strażacka inicjatywa".

12.11.2012 Z dniem 10 listopada 2012 roku zakończyła się realizacja Kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który przeprowadzony został w ramach projektu „Strażacka inicjatywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem szkolenia była OLMEDICA z Olecka. W szkoleniu udział wzięło 12 osób (2 kobiety i 10 mężczyzn) – członkowie jednostek OSP w Lenartach, Plewkach i Borawskich. Program kursu (obejmujący 66 godzin) zgodny był z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Kursanci uczestniczyli w 17 spotkaniach, po czym przystąpili do egzaminu końcowego (obejmującego część teoretyczną i praktyczną), który odbył się przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną. Wszystkie osoby ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym, uzyskując tym samym tytuł ratownika. Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Jeszcze w listopadzie rozpocznie się realizacja kolejnego etapu przewidzianego w projekcie. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzone zostaną w sytuacjach symulowanych z udziałem ratowników medycznych i karetki pogotowia ratunkowego. Uczestnicy będą działać w dwóch grupach – każda weźmie udział w 4 zadaniach. Ćwiczenia przyczynią się do praktycznego pogłębienia i utrwalenia umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.
 

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek fotografii.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Strona główna projektu „Strażacka inicjatywa”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2012-11-12