Kontakt Nasza OSP Strażacy Aktualności Centrum Album

Lenarty

Linki

Projekt „Strażacka inicjatywa”


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu „Strażacka inicjatywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach, z inicjatywy członków OSP, z dniem 1 sierpnia 2012 roku, rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Strażacka inicjatywa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowita wartość wynosi 44.147 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt adresowany jest do członków Ochotniczych Straży Pożarnych
w Lenartach, Plewkach i Borawskich.

Wsparciem objętych zostanie 12 osób dorosłych, w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn. Projekt realizowany będzie w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku.

Głównym celem projektu jest profesjonalne przygotowanie uczestników
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Członkowie OSP uczestniczący w projekcie początkowo wezmą udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy, obejmującym 66 godzin, w tym 25 godzin teorii i 41 godzin praktyki
(po zakończeniu udziału i zdaniu egzaminu przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskają tytuł ratownika). Następnie, w celu praktycznego pogłębienia i utrwalenia zdobytych umiejętności, wezmą udział w ćwiczeniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzone zostaną w sytuacjach symulowanych z udziałem ratowników medycznych i karetki pogotowia ratunkowego.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz warunki uczestnictwa przedstawione zostaną na zebraniach rekrutacyjnych, na które zapraszamy członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lenartach, Plewkach i Borawskich. Spotkania odbędą się w dniu 11 sierpnia 2012 roku (sobota), w siedzibach jednostek OSP objętych projektem, w następujących godzinach:
OSP w Lenartach – godz. 10:00,
OSP w Plewkach – godz. 12:30,
OSP w Borawskich – godz. 15:00.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Strażacka inicjatywa” dostępny jest na stronie internetowej www.lenarty.olecko.pl/strazacka_inicjatywa  , oraz w biurze projektu, które mieści się w siedzibie OSP Lenarty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

08.2012 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Strażacka inicjatywa”

Projekt „Strażacka inicjatywa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Strona główna projektu „Strażacka inicjatywa”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2012-11-12