Kontakt Nasza OSP Strażacy Aktualności Centrum Album

Lenarty

Linki

03.01.2013 Zakończyła się realizacja projektu  „Strażacka Inicjatywa”

Z dniem 31 grudnia 2012 roku zakończyła się realizacja projektu „Strażacka inicjatywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który z inicjatywy członków OSP, od sierpnia 2012 roku realizowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach. 12 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (w tym 2 kobiety i 10 mężczyzn) uzyskało kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uczestnicząc w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Osoby te, po zdaniu egzaminu zewnętrznego przed komisją egzaminacyjną, otrzymały zaświadczenia przewidziane rozporządzeniem Ministra Zdrowia i uzyskały tytuł ratownika. W listopadzie i grudniu zorganizowano również ćwiczenia w sytuacjach symulowanych, dzięki którym uczestnicy pogłębili umiejętności praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z 2 grup uczestniczyła w czterech ćwiczeniach – przeprowadzono akcje ratunkowe nad wodą, w szkole, podczas wypadku komunikacyjnego i wypadku w gospodarstwie rolnym. Przygotowali je czterej ratownicy medyczni z Olmediki w Olecku, którzy jako instruktorzy w projekcie czuwali nad prawidłowością prowadzonych działań ratowniczych.
Dzięki realizacji projektu zrealizowany został zaplanowany cel, tj. w terminie do 31 grudnia 2012 roku profesjonalnie przygotowano 12 członków OSP w Lenartach, Plewkach i Borawskich (2 kobiety i 10 mężczyzn) w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Biorąc pod uwagę, iż jednostki OSP często docierają z pomocą poszkodowanym jako pierwsze jeszcze przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, nabyte umiejętności niewątpliwie przyczynią się do usprawnienia akcji ratunkowych i zacieśnienia współpracy między zespołami ratowniczymi. Dodatkowym atutem realizacji projektu jest wyposażenie ze środków projektu jednostki OSP w Lenartach w defibrylator AED, a uczestników w apteczki pierwszej pomocy.
Projekt realizowany był na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Jego całkowita wartość wyniosła 44 040,71 zł. Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte.
W galerii zdjęcia z ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach symulowanych.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek fotografii.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2013-01-05