Kontakt Nasza OSP Strażacy Aktualności

Centrum

Album

Lenarty

Linki

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO - OŚWIATOWE

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Dodatkowym benefitem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.


NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA CENTRÓW

Zgodnie z założeniami najważniejszą funkcją Centrum jest kształcenie w różnych formach, w tym dostarczanie wiedzy, organizowanie procesu edukacyjnego oraz potwierdzanie posiadanej wiedzy stosownymi egzaminami.
Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze
Założono wspomaganie edukacji beneficjentów ostatecznych poprzez kilka form kształcenia, a w tym:

udostępnienie biblioteki środków multimedialnych dla samokształcenia;
zorganizowanie procesów edukacyjnych w oparciu o nauczanie na odległość we współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami oświatowymi i szkolnictwem wyższym;
udostępnienie ścieżek edukacyjnych, których wybór może być dokonany przez beneficjenta w konsultacji z doradcą dostępnym przez Internet;
wspomaganie beneficjentów w przystępowaniu do egzaminów zawodowych i eksternistycznych potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności;
organizowanie na rozpoznane zapotrzebowanie szkoleń „na żywo” z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, prowadzonych przez wybranych specjalistów;
okresowe organizowanie seminariów w siedzibie Centrum.
Dodatkowo na potrzeby Centrów zostanie udostępnione 2 700 godzin elektronicznych szkoleń do samokształcenia oraz innych materiałów wspomagających procesy edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w zakresie deficytowych zawodów.

Przyjęta technologia uczenia na odległość zindywidualizuje proces uczenia się, zdecydowanie rozszerzy ofertę edukacyjną dla mieszkańców wsi, a dostarczone przez Partnerstwo biblioteki i organizowane procesy edukacyjne spowodują, iż dla Beneficjentów cały proces edukacyjny będzie w dużej części nieodpłatny.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze


CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIATOWE

Centrum zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób (w tym jedno stanowisko przenośne z projektorem multimedialnym) oraz szerokopasmowe łącze internetowe. W przypadku imprez kulturalnych pomieszczenia Centrum umożliwią uczestnictwo nie mniej niż 20 osób.
 

 Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze   Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze  Aby zwiększyć dostępność swojego działania dla Beneficjentów, Centrum  funkcjonuje w godzinach:

- 17-21 w dni powszednie
- 12-22 w soboty i niedziele
Lokalizacje tworzonych Centrów zostały udostępnione przez struktury Ochotniczych Straży Pożarnych, a więc będą zlokalizowane w remizach, domach strażaka i świetlicach strażackich na terenie całego kraju.

Centra zostaną uruchomione 1. lutego 2008r. i będą działały do 30. września 2013r.

Tekst ze strony projektu: http://www.eduportal.pl/ 

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2008-04-12