Kontakt Nasza OSP Strażacy Wydarzenia Centrum Album Lenarty Linki

Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach, z inicjatywy członków OSP, z dniem 1 sierpnia 2012 roku, rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Strażacka inicjatywa”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowita wartość wynosi 44.147 zł. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  Czytaj więcej

 

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO - OŚWIATOWE

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich a mieszkańcami terenów miejskich. Dodatkowym benefitem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich.  Czytaj więcej

Ochotnicza Straż Pożarna w LenartachOstatnia aktualizacja: 2013-01-31